We verzamelden nuttige info, zo vindt u steeds de relevante links via onze site:

 

geopunt-200px

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieu-studie wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk.

Maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten worden op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Alle componenten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commerce-applicatie, data en netwerkdiensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden. Het geoportaal vormt het Vlaams knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE richtlijn.

www.geopunt.be

 

logo fod economie

Het beroep van landmeter-expert uitoefenen of de beroepstitel voeren van landmeter-expert, of enige andere titel die de indruk zou geven dat hij het beroep van landmeter-expert uitoefent, is enkel toegelaten onder strenge voorwaarden. De voorwaarden en de lijst met erkende landmeter-experten zijn terug te vinden via de website van het Ministerie van Economie

   
 
   

kadaster

Wat kan u verkrijgen bij het kadaster?

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:
• De gegevens van de eigenaar
• Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie (deze gegevens zijn gebaseerd op de situatie zoals ze was op 1 januari)
• De aard van het goed (appartement, villa, kantoor...)
• De sectie
• Het perceelnummer
• Het bouwjaar van het onroerend goed
• De perceeloppervlakte
• Het kadastraal inkomen
• Een lijst van alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 m rond uw eigendom.

Wenst u meer informatie over het kadaster? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina.

Onze Partners

trimble lbd
Bekijk een overzicht van onze partners. Deze banners worden binnenkort groter en dan ook AdRandom/Fading weergegeven
lees meer