Wat doet een landmeter-expert

De Landmeter-expert - Wat kunnen we voor u betekenen?

Het beroep van Landmeter-expert omvat specialiteiten in meerdere vakgebieden, voor alles wat betreft grensbepaling, opmetingen, waardebepalingen van vastgoed en onafhankelijk deskundig advies op het vlak van eigendomsrecht.

Enkele activiteiten

  • Opmetingen
  • Afpalingen
  • Verdelingen
  • Verkavelingen
  • Schattingen
  • Uitzetwerk
  • Volumebepalingen
  • Plaatsbeschrijvingen
  • Wegenis en rioleringen
  • ...